เกี่ยวกับเรา


Responsive image

บริษัท ไทย เทค ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1990 ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 30 ปี ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Single Die and Progressive Die) รวมทั้งรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม บริการจัดส่งตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม เพื่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision)


มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)


  • ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมคุณภาพของสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในผลงานและการบริการ อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
  • ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคา ต้นทุน และผลกำไร
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถ และความทันสมัยกับเทคโนโลยี
  • คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาชีวิตของพนักงานทุกคน     
Thai Tech Dies and Parts Co., Ltd. (TTD.)
ชื่อบริษัท ไทย เทค ดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด
ที่อยู่

900/3 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารนาย อธิวัฒน์ พงษ์เอกไพศาล
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน 54 คน (10 ตุลาคม 2020)
วันที่ก่อตั้ง 17 มกราคม 1990
วันที่เริ่มกิจการ 21 กรกฎาคม 1993
ใบรับรองมาตรฐาน - IATF 16949:2016
- ISO 9001:2015

รางวัล2018

QCD Award 2018 3rd Best Supplier from HAS

2017

Award of Quality from Mitsubishi Motors

2016

Award of Quality from Mitsubishi Motors

2015

Award of Quality from Mitsubishi Motors

2011

Award of Quality from Mitsubishi Motors

2010

Award of Quality from Mitsubishi Motors

2009

Award of Quality from Mitsubishi Motors

2007

Award of Quality from Mitsubishi Motorsประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรรับรองระบบจาก United Registrar of Systems


Card image cap
IATF 16949:2016
Card image cap
ISO 9001:2015
Card image cap
ISO 9001:2015(8.3)

ที่อยู่ติดต่อ


Thai Tech Dies and Parts Co., Ltd. (TTD.)


ที่อยู่

900/3 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ข้อมูลติดต่อ

02-706-1088 , 02-706-1089
02-706-1090

อีเมล

thaitech.ttd.co.th